O firmie

66305687

„EffiCon sp. z o.o.” sp.k jest firmą doradczą, która kieruje swoją ofertę między innymi do: gmin i powiatów, firm, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz organizacji pozarządowych. Specjalizujemy się w funduszach unijnych. Gwarantujemy jakość i profesjonalną obsługę popartą specjalistyczną wiedzą. Działalność firmy opiera się na zasadach zachowania etycznego i moralnego stawiając interes naszego klienta w pierwszej kolejności.

.
 Naszą silną stroną jest zespół pracowników i ekspertów, który posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie funduszy europejskich zarówno w konsultingu jak również w instytucjach oceniających projekty. Pozwala nam to na skuteczną weryfikację pomysłów i prawidłowe formułowanie wniosków o dotację.

.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszym zespołem. Szczególnie polecamy usługi w zakresie projektów i programów finansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych w ramach regionalnych programów operacyjnych i krajowych programów operacyjnych. Szczegóły znajdziecie Państwo w zakładce Oferta.
Ireneusz Ratuszniak – Prezes Zarządu; Magdalena Ignasiak – Wiceprezes Zarządu

Czytaj więcej

Nasza oferta

Wnioski o dotacje

Strategie / LPR

Usługa serwisowa

Rozliczenie projektów

Doradztwo

Przegląd najciekawszych aktualności

Miło nam poinformować, że po raz kolejny EffiCon zdobywa dofinansowanie dla swoich Klientów!

Tym razem przygotowane przez nasz Zespół projekty w ramach naboru RPDS.06.03.02-IZ.00-02-170/16 – OSI dla Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie… Czytaj więcej

NASTĘPNE DOTACJE NA REMONT I ODNOWĘ CZĘŚCI WSPÓLNYCH WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

EffiCon po raz kolejny zdobywa dofinansowanie dla swoich Klientów! Tym razem przygotowane przez nasz Zespół projekty w ramach naboru RPDS.06.03.01-IZ.00-02-141/16… Czytaj więcej

PONAD 10 MLN DOFINANSOWANIA DLA MIASTA ŚWIDNICA i JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ NA PRZYGOTOWANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH

Miło nam poinformować, że kolejne dwa projekty przygotowane przez nasz Zespół uzyskały pierwsze i drugie miejsce oraz zostały wybrane do… Czytaj więcej

DOTACJA W RAMACH DZIAŁANIA 4.4

EffiCon po raz kolejny zdobywa dofinansowanie dla swoich Klientów! Tym razem przygotowany przez nasz Zespół projekt w ramach naboru RPDS.04.04.04-IP.03-02-203/16… Czytaj więcej

KOLEJNY SUKCES! MIEJSCA NA PODIUM W DZIAŁANIU 10.2

Sukces w działaniu 10.2! Z przyjemnością informujemy, że decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego dwa projekty przygotowane przez nasz Zespół dla Gminy… Czytaj więcej

JESTEŚMY RÓWNIEŻ SKUTECZNI W DZIAŁANIU 6.1!

Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego  (Uchwała nr 4100/V/17) dwa projekty przygotowane przez nasz Zespół wybrane zostały do dofinansowania w ramach naboru… Czytaj więcej

DOTACJA W DZIAŁANIU 3.3!

Z przyjemnością informujemy, że przygotowany przez nas projekt w ramach naboru RPDS.03.03.04-IP.03-02-150/16 dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności… Czytaj więcej

Będziemy na XV Samorządowym Forum Kapitału i Finansów

Miło nam poinformować, że  będziemy na XV Samorządowym Forum Kapitału i Finansów w Katowicach. W panelu dyskusyjnym będziemy prezentować nasze… Czytaj więcej

EffiCon po raz kolejny zdobywa dofinansowanie dla swoich Klientów!

Tym razem przygotowany przez nasz Zespół projekt w ramach naboru RPDS.04.04.04-IP.03-02-203/16 dla Działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałanie… Czytaj więcej

Prawie 8 mln zł dotacji dla Powiatu Lubińskiego z udziałem EffiCon

Sukces w Działaniu 6.1  Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Przygotowane z naszym udziałem  projekty dla Starostwa Powiatowego w Lubinie   zajęły pierwsze i… Czytaj więcej

Pierwsze miejsce i dotacja na budowę ścieżek rowerowych na Ziemi Kłodzkiej z udziałem EffiCon

Przygotowany przez  zespół EffiCon wniosek o dotację na budowę ścieżek rowerowych  dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej  w ramach RPO WD… Czytaj więcej

Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów LGOI z naszym udziałem

Mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w Konwencie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Legnicko – Głogowskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, w trakcie którego  prezentowaliśmy zagadnienia… Czytaj więcej

Sudecki Kongres Samorządowy w Lądku – Zdroju

Na zaproszenie organizatorów Sudeckiego Kongresu Samorządowego Prezes Zarządu EffiCon, Ireneusz Ratuszniak uczestniczył w eksperckim panelu dot.Szans i wyzwań  rozwojowych dla… Czytaj więcej

Jesteśmy skuteczni również w działaniu 6.2 RPO WD – dotacje na inwestycje w infrastrukturę zdrowotną !!!

Przygotowane przez Zespół EffiCon  3 projekty  w ramach Działania 6.2 RPO WD  Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną – konkursy horyzontalne (POZ… Czytaj więcej

Ponad 25 mln zł dotacji na radioterapię w Jeleniej Górze z udziałem EffiCon

Przygotowany przez Zespół EffiCon projekt w ramach Działania 6.2 RPO WD pt. „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych na… Czytaj więcej

Projekt Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu zajął 1 miejsce – dotacja pond 29 mln zł !!!!

Przygotowany przez Zespół EffiCon projekt w ramach Działania 6.2 RPO WD pt. „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych na… Czytaj więcej

Przygotowany przez EffiCon wniosek uzyskał 24 mln zł dotacji na montaż ogniw fotowoltaicznych w 14 gminach Dolnego Śląska

Miło nam poinformować, że przygotowany przez nas wniosek pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na… Czytaj więcej

Triumf w Działaniu 3.3 !!!

Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego przygotowane przez nas 2 projekty w ramach naboru nr RPDS.03.03.02-IZ.00-02-064/16, do Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3 Efektywność energetyczna… Czytaj więcej

1 miejsce w Działaniu 4.3 !!!

Nasz kolejny sukces w Działaniu 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałania 4.3.1 Dziedzictwo kulturowe –  konkursy horyzontalne – nabór na OSI (Nr naboru… Czytaj więcej

Wspieramy obiekty dziedzictwa kulturowego !

Tym razem 2 i 3 miejsce dla projektów przygotowanych dla Gminy Miejskiej Kłodzko i Twierdzy Srebrna Góra !!! Projekty przygotowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa… Czytaj więcej

Sukces w Działaniu 7.1 !!

Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego projekt przygotowany przez nasz Zespół dla Gminy Kobierzyce spełnił kryteria wyboru i został wybrany do dofinansowania na mocy… Czytaj więcej

Rekord wartości projektu w Działaniu 1.1 !!!

Przygotowany przez nasz Zespół projekt dla Politechniki Wrocławskiej o rekordowej wartości  niemal 104 MILIONÓW ZŁOTYCH został wybrany do dofinansowania ze środków EFRR w ramach… Czytaj więcej

I miejsce na podium w Działaniu 3.4 !!!

Tym razem I miejsce dla projektu przygotowanego dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda  !!! Łącznie 3 przygotowane przez nas projekty w ramach… Czytaj więcej

Rekordowa wartość projektu + podium w Dz. 3.4 !!!

Potężny projekt o całkowitej wartość 45 453 548,84 PLN i wartości dofinansowania 33 329 502,20 PLN przygotowany przez EffiCon spełnił kryteria wyboru i został… Czytaj więcej

Wiosenne łowy w Działaniu 4.3 !!!

Zespół EffiCon wspólnie z Fundacją Bente Kahan upolował dofinansowanie dla projektu pn.: „Rewaloryzacja zespołu zabytkowych pomieszczeń Synagogi pod Białym Bocianem w… Czytaj więcej

I Miejsce w Działaniu 3.3 !!!

Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego przygotowane przez nasz Zespół 4 projekty w ramach naboru nr. RPDS.03.03.01-IZ.00-02-063/16 do Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3… Czytaj więcej

Zdobyliśmy podium w ramach Działania 3.4 !!!

  Tym razem przygotowane przez nas trzy projekty w ramach naboru nr RPDS.03.04.01-IZ.00-02-128/16 – OSI do Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – Poddziałanie 3.4.1… Czytaj więcej

Dotacja i pierwsze miejsce w Działaniu 1.3 RPO WD dla Kłodzka i Bystrzycy Kłodzkiej !!!

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wraz z Zarządem Województwa Dolnośląskiego pozytywnie oceniły dwa przygotowane przez nasz Zespół wnioski w ramach nabór nr RPDS.01.03.01-IP.01-02-133/16 do Działania… Czytaj więcej

Szkolenie SL2014

Mamy przyjemność zaprosić Państwa po raz kolejny na szkolenie, które odbędzie się w trzech terminach do wyboru 08.03, 09.03 lub… Czytaj więcej

Zabezpieczony: Informacja dla studentów UPWr

Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.

Dotacja w Działaniu 7.1

Uwaga uwaga !!! EffiCon znów zdobywa dofinansowanie dla swoich Klientów !!!  Tym razem przygotowane przez nas dwa projekty w ramach naboru RPDS.07.01.01-IZ.00-02-073/16 do Działania… Czytaj więcej

Dofinansowanie dla DOLMED S.A. w Działaniu 3.2 RPO WD !!!

Przygotowany przez nasz Zespół projekt spełniły kryteria wyboru projektów i został wybrany do dofinansowania w ramach RPO WD 2014-2020. Projekt otrzyma dofinansowanie w… Czytaj więcej

GPR – pozytywna ocena !!!

Do szanownego grona 13 pozytywnie ocenionych Lokalnych Programów Rewitalizacji Gmin z Województwa Dolnośląskiego, dołączył właśnie Gminny Program Rewitalizacji Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej… Czytaj więcej

Sukces w Działaniu 2.1 !!!

Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego dwa projekty przygotowane przez nasz Zespół zostały wybrane do dofinansowania w ramach nabór nr RPDS.02.01.04-IP.03-02-048/15 do Działania 2.1 E-usługi publiczne,… Czytaj więcej

Pierwsze miejsce w Działaniu 6.1 !!!

W Działaniu 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – konkursy horyzontalne – nabór na OSI… Czytaj więcej

I miejsce w Działaniu 4.2 !!!

Wkraczamy w Nowy Rok z przytupem !!!  Po raz kolejny chcemy się pochwalić zajęciem I miejsca na liście rankingowej !!!   … Czytaj więcej

Szkolimy efektywnie !!!

Rok 2016 obfitował nie tylko w sukcesy z zakresu pisania wniosków o dofinansowanie, ale również w szkolenia w których uczestniczyło ponad… Czytaj więcej

Szanse na dotacje dla MŚP!!!

Uwaga Przedsiębiorcy !!!    Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła, aż 4 konkursy na dotacje unijne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz… Czytaj więcej

Jesteśmy świetni nie tylko w projektach !!!

W listopadzie 2016 roku podczas cyklu spotkań edukacyjnych organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu „Przygotowanie programów rewitalizacji… Czytaj więcej

Szczęśliwa 13 w LPR !!!

 Już 13 pozytywnie ocenionych Lokalnych Programów Rewitalizacji Gmin z Województwa Dolnośląskiego, które został przygotowane przez nasz Zespół! . Opracowaliśmy Lokalne Programy Rewitalizacji… Czytaj więcej

I miejsce listy rankingowej Działanie 4.5 !!!

  Ostatnio przy okazji sukcesu w Działaniu 5.1 pisaliśmy, że przyczyniamy się do bezpieczeństwa na drogach. Teraz przyszła pora na doposażenie 11… Czytaj więcej

Czas podsumowań, refleksji i planów – zaczynamy nowy rok!

Ostatni wpis w starym roku 2016 chcemy poświęcić na podziękowanie za owocną współpracę i zaufanie jakim Państwo nas obdarzyli. . Jaki był ten ubiegły rok? Na… Czytaj więcej

Zmieniamy świat na lepsze!

Firma EffiCon we współpracy z Gminą Miejską Nowa Ruda przygotowała w ramach Działania 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Poddziałanie 5.1.4 Drogowa… Czytaj więcej

Jeszcze więcej ścieżek rowerowych!

Przygotowane przez nas projekty dotyczące budowy ciągów pieszo-rowerowego, mają na celu ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta. Co przyczyni się do… Czytaj więcej

Prezent Mikołajkowy

HOHOHO  A czy Wy byliście grzeczni ? Nasz zespół nawet bardzo! Czego efektem jest rewelacyjny wynik w naborze RPDS.03.03.04-IP.03-02-066/16 w ramach… Czytaj więcej

Triumf w Działaniu 6.1 !

Przygotowany przez nas projekt w ramach Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 6.1.2C Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT WrOF… Czytaj więcej

I miejsce w Działaniu 4.4 !

Za nami sukcesy w edukacji w ramach działań 7.1, 7.2 i 10.2. My jednak nie spoczywamy na laurach !!!  .My jednak nie spoczywamy na… Czytaj więcej

Zaproszenie na szkolenie – Nowelizacja PZP

  Jak donoszą statystyki, nieprawidłowo przeprowadzone zamówienia publiczne to jedna z najczęstszych przyczyn dotkliwych korekt w projektach finansowanych ze środków Unii… Czytaj więcej

Całe podium nasze !

Zdobyliśmy wszystkie miejsca na podium w naborze RPDS.07.01.04-IP.03-02-076/16 do Działania 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.4 Inwestycje w edukację przedszkolną,… Czytaj więcej

Sukces w Działaniu 7.1 !

Sukces w Działaniu 7.1 !  Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego dwa projekty przygotowane przez nasz Zespół dla Gminy Czernica i Gminy Wisznia… Czytaj więcej

1 miejsce listy rankingowej OSI (OIRW) !

Przygotowany przez naszych specjalistów projekt pn. „Budowa przedszkola w miejscowości Kondratowice” zajął 1 miejsce listy rankingowej OSI (OIRW) !   W ramach naboru do Osi… Czytaj więcej

8 LPR pozytywnie ocenionych!

Następny powód do dumy! Już 8 Lokalnych Programów Rewitalizacji Gmin z Województwa Dolnośląskiego  przygotowanych przez naszych ekspertów i specjalistów zostało… Czytaj więcej

Kolejny sukces! I miejsce w Działaniu 10.2 RPO WD

Kolejny sukces na naszym koncie! Przygotowany przez naszych specjalistów projekt pn. „Szkoła z kluczem – wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic… Czytaj więcej

Dwa pierwsze miejsca listy rankingowej w Działaniu 7.1 RPO WD

Pragniemy poinformować, że kolejne dwa projekty przygotowane przez naszą firmę zostały pozytywnie ocenione przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego i wybrane do dofinansowania 26… Czytaj więcej

Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w Powiecie Świdnickim

Z przyjemnością informujemy, że przygotowany przez nas projekt pn.: „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych… Czytaj więcej

Przedszkole w Marcinowicach dofinansowane z UE

Z przyjemnością informujemy, że przygotowany przez nas wniosek o dofinansowanie projektu dla Gminy Marcinowice, pn.„Budowa przedszkola publicznego w Marcinowicach inwestycją… Czytaj więcej

Szansa na dotację dla firm już wkrótce

Już w przyszłym kwartale Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosi  konkursy na dotacje dla przedsiębiorstw, które: Zamierzają prowadzić prace badawcze i rozwojowe… Czytaj więcej

LPR Mieroszowa zatwierdzony

Z przyjemnością informujemy, że przygotowany przez konsorcjum, EffiCon i CDRK Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Mieroszów został atwierdzony. W dniu 28… Czytaj więcej

LPR Kątów Wrocławskich zatwierdzony

Z przyjemnością informujemy, że przygotowany przez EffiCon Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2015 – 2025 został zatwierdzony… Czytaj więcej

LPR Miasta Świdnicy został zatwierdzony

Z przyjemnością informujemy, że przygotowany prze EffiCon „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasta Świdnica na lata 2015-2024”, został zatwierdzony Uchwałą Rady… Czytaj więcej

Potrzebujesz pomocy w pozyskaniu środków finansowych na realizację zamierzeń rozwojowych – inwestycyjnych, szkoleniowych lub doradczych?

Skontaktuj się z nami.

882 838 869 |  biuro@efficon.pl