CZŁONKOWIE POŁUDNIOWO – ZACHODNIEGO KLASTRA ENERGII Z DOFINANSOWANIEM NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII!

Projekt przygotowany przez Zespół EffiCon dla Członków Południowo – Zachodniego Klastra Energi, w ramach RPO WD 2014-2020 dla Działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych Schemat 3.1.A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji), nabór nr RPDS.03.01.00-IP.01-02-388/20, wybrany został do dofinansowania.

 

LIDER:

Gmina Miejska Zgorzelec

 

PARTNERZY:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o.

Gmina Miejska Zawidów

Gmina Sulików

Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

PGE Energia Odnawialna S.A.

 

Tytuł projektu: „BUDOWA (W TYM ZAKUP NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ) INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ WYTWARZANIU ENERGII POCHODZĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH (W TYM MIKROINSTALACJI) PRZEZ CZŁONKÓW POŁUDNIOWO – ZACHODNIEGO KLASTRA ENERGII’’

BeneficjentGmina Miejska Zgorzelec

Nr projektu: RPDS.03.01.00-02-0007/21

Całkowita wartość projektu: 11.444.036,71 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 5.153.630,78 zł

 

Więcej szczegółów na stronie:

 

http://www.dip.dolnyslask.pl/wiadomosci/1654-rozstrzygniecie-konkursu-nr-rpds-03-01-00-ip-01-02-388-21.html