GMINA MIEJSKA KŁODZKO, GMINA ZIĘBICE ORAZ GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE Z DOTACJĄ NA ROZWÓJ INFASTRUKTURY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Projekt przygotowany przez Zespół EffiCon dla Lidera projektu Gminy Miejskiej Kłodzko oraz Gmin Partnerskich: Ząbkowice Śląskie i Ziębice, spełnił wszystkie kryteria wyboru i został wybrany do dofinansowania w ramach RPO WD 2014-2020 Typ 1.3 B – Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców –  konkurs horyzontalny (Numer naboru RPDS.01.03.01-IP.01-02-418/21). Pozyskane finansowanie pozwoli na utworzenie nowoczesnych inkubatorów przedsiębiorczości w gminach.

 

Tytuł projektu„Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich” 

Beneficjent:  Gmina Miejska Kłodzko

Nr projektu: RPDS.01.03.01-02-0005/21

Całkowita wartość projektu: 22.291.164,44 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 13.954.874,49 zł

 

Więcej szczegółów na stronie:

http://www.dip.dolnyslask.pl/wiadomosci/1606-rozstrzygniecie-konkursu-rpds-01-03-01-ip-01-02-418-21.html