Rusza nabór wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – ponad pół miliarda złotych na bezpieczeństwo pieszych

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zarządcy dróg powiatowych i gminnych będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w realizacji zadań poprawiających bezpieczeństwo ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Na dofinansowanie przeznaczono ponad 500 mln zł.

Rusza nabór wniosków na inwestycje zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego, zwłaszcza w obszarze przejść dla pieszych. Wysokość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg będzie uzależniona od dochodów danej jednostki samorządu terytorialnego – im niższy dochód samorządu, tym wyższe dofinansowanie.

Maksymalne dofinansowanie będzie mogło wynieść aż do 80% kosztów realizacji zadania, przy czym kwota na dofinansowanie pojedynczego zadania nie będzie mogła przekroczyć 200 tys. zł. Nabór wniosków o dofinansowanie jest prowadzony przez właściwych miejscowo wojewodów.

Na dofinansowanie zadań przeznaczono dodatkową pulę środków w wysokości blisko 525 mln zł. Resort infrastruktury, przy współpracy z wojewodami, opracował minimalne kryteria klasyfikacji i zakres przedmiotowy zadań do dofinansowania ze środków Funduszu.

 

Więcej szczegółów na stronie:

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rusza-nabor-wnioskow-na-inwestycje-zwiekszajace-bezpieczenstwo-pieszych

 

wielkanoc2024