Sukces w Działaniu 7.1 !

Sukces w Działaniu 7.1 !  Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego dwa projekty przygotowane przez nasz Zespół dla Gminy Czernica i Gminy Wisznia Mała zostały wybrane do dofinansowania na mocy uchwały nr 2884/V/16 z dnia 25 października 2016 r.

 

Projekty otrzymają dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach RPO WD 2014-2020 dla Działania 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.2 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.07.01.02-IZ.00-02-074/16).

 

Znalezione obrazy dla zapytania GMINA CZERNICA

  • Nr projektu: RPDS.07.01.02-02-0022/16, pn. „Budowa szkoły w ramach zespołu szkolno – przedszkolnego w Dobrzykowicach w Gminie Czernica” wartość projektu: 15 928 238,87 zł, wartość dofinansowania: 1 267 952,65 zł
  • Nr projektu: RPDS.07.01.02-02-0028/16, pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach, gmina Wisznia Mała” wartość projektu: 7 289 210,13 zł, wartość dofinansowania: 799 499,72 zł

 

Więcej szczegółów na stronie:

http://rpo.dolnyslask.pl/wybor-projektow-w-trybie-konkursowym-do-dofinansowania-w-ramach-naboru-nr-rpds-07-01-02-iz-00-02-07416/