Triumf w Działaniu 3.3 !!!

Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego przygotowane przez nas 2 projekty w ramach naboru nr RPDS.03.03.02-IZ.00-02-064/16, do Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT WrOF.

.

fax-1889051_960_720
Projekt pn.: Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w m. Kąty Wrocławskie – podniesienie efektywności energetycznej w budynku Ośrodka Zdrowia, Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum” przygotowany dla Gminy Kąty Wrocławskie, spełnił kryteria wyboru projektów i został wybrany do dofinansowania w ramach RPO WD 2014-2020. 

  • Nr. projektu: RPDS.03.03.02-02-0002/16
  • Przygotowany dla Gminy Kąty Wrocławskie
  • Całkowita wartość projektu: 3 044 287,85 zł
  • Wnioskowana kwota dofinansowania: 898 262,74 zł

oraz

Projekt pn.: Termomodernizacja istniejącego budynku hali sportowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich przy ul. Zwycięstwa 27 „ przygotowany dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich, spełnił kryteria wyboru projektów i został wybrany do dofinansowania w ramach RPO WD 2014-2020. 

  • Nr. projektu: RPDS.03.03.02-02-0003/16
  • Przygotowany dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich
  • Całkowita wartość projektu: 739 716,11 zł
  • Wnioskowana kwota dofinansowania: 350 425,66 zł