Strategia ZIT AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Logo AWPoniżej zaprezentujemy Państwu najważniejsze informacje istotne dla sprawnej  współpracy w zakresie  zgłaszania projektów, które mają być elementem Strategii ZIT  Aglomeracji Wałbrzyskiej 2021-2027.

 

  1. Projekty można będzie zgłaszać do systemu w terminie  do 31.08.2022 r.
  2. Każda gmina  uzyska dostęp do systemu informatycznego, za pośrednictwem którego będzie wprowadzać projekty po podaniu hasła dostępu (tokenu). Tylko gminy  są uprawnione do wprowadzania projektów, a haseł do systemu nie można przekazywać podmiotom trzecim.
  3. Uprawnione do zgłaszania do systemu projektów są wyłącznie  gminy.
  4. Adres dostępowy  znajduje się pod tym linkiemHasła do systemu zostaną przesłane emailem osobom merytorycznym wyznaczonym do kontaktów w gminach. Haseł do systemu nie można przekazywać osobom nieuprawnionym.
  5. Zachęcamy aby przed przystąpieniem  do wypełniania formularza projektu w systemie informatycznym  zapoznać się  się z treścią formularza projektowego,  zgromadzić  niezbędne  informacje oraz zapoznać się z technicznymi aspektami dot. funkcjonowania systemu, które znajdują się pod tym linkiem  (patrz też zakładka w  menu  w prawym górnym rogu strony).
  6. Zachęcamy aby opis projektu przygotować w wersji edytowalnej formularza  word, a następnie przekleić go do systemu pracując z projektem od początku do końca w trakcie jednej sesji.
  7. UWAGA WAŻNE !!!! W przypadku pracy na jednym komputerze z większą ilością projektów, ale nie jednocześnie,  konieczne  jest  wyłącznie  w przeglądarce cookies lub praca w trybie prywatnym lub incognito. (Szczegóły znajdują się  w opis systemu informatycznego  – pkt. 4)