1 miejsce w Działaniu 4.3 !!!

cup-1010918_1920Nasz kolejny sukces w Działaniu 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałania 4.3.1 Dziedzictwo kulturowe –  konkursy horyzontalne – nabór na OSI (Nr naboru RPDS.04.03.01-IZ.00-02-113/16). Przygotowany przez nas projekt dla Gminy Ścinawa w ramach RPO WD 2014-2020, spełnił kryteria wyboru i został wybrany do dofinansowania, zajmując 1 MIEJSCE na liście rankingowej Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji (LGOI).

.

  • Tytuł projektu: „Zaadoptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego”
  • Nr. projektu: RPDS.04.03.01-02-0055/16
  • Przygotowany dla Gminy Ścinawa
  • Całkowita wartość projektu: 4 431 614,54 zł
  • Wnioskowana kwota dofinansowania: 2 875 950,93 zł

 

Więcej szczegółów na stronie: 

http://rpo.dolnyslask.pl/wp-content/uploads/2017/04/Nab%C3%B3r-113-OSI-z-4.3-Lista-projekt%C3%B3w-wybranych-do-dofinansowania-LGOI.pdf