1 miejsce listy rankingowej OSI (OIRW) !

pobranePrzygotowany przez naszych specjalistów projekt pn. „Budowa przedszkola w miejscowości Kondratowice” zajął 1 miejsce listy rankingowej OSI (OIRW) !

 

W ramach naboru do Osi priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – OSI, zgłoszono 53 projekty z czego tylko 43 projekty spełniły kryteria wyboru i wybrano je do dofinansowania.

Więcej informacji na stronie:

http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-dzialania-7-1-inwestycje-w-edukacje-przedszkolna-podstawowa-i-gimnazjalna-poddzialanie-7-1-1-inwestycje-w-edukacje-przedszkolna-podstawowa-i-gimnazjalna-os/