4 projekty z niskiej emisji RPO z dotacją. Pierwsze miejsce nasze !

Cztery przygotowane przez Zespół EffiCon projekty Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4914/V/18 z 19 lutego 2018 r. w ramach naboru  RPDS.03.04.04-IP.03-02-248/17 wybrane zostały do dofinansowania.

Projekt Gminy Nowa Ruda

Tytuł projektu: „Budowa Parkingów Park & Ride oraz inwestycje w energooszczędne oświetlenie drogowe w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Wałbrzyskiej’’

Nr projektu: RPDS.03.04.04-02-0002/17

Całkowita wartość projektu2.036.977,27 zł

Przyznana kwota dofinansowania1.731.430,68 zł

 

Projekt Gminy Świdnicy Wiejskiej i Świdnicy Miejskiej

Tytuł projektu: ,,Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji ’’

Nr projektu: RPDS.03.04.04-02-0003/17

Całkowita wartość projektu4.088.836,88 zł

Przyznana kwota dofinansowania3.160.896,52 zł

 

Projekt Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Tytuł projektu: ,,Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra’’

Nr projektu: RPDS.03.04.04-02-0005/17

Całkowita wartość projektu: 9.137.135,32zł

Przyznana kwota dofinansowania: 4.852.431,56 zł

 

Projekt Gminy Miejskiej Nowa Ruda

Tytuł projektu: ,,Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda  poprzez przebudowę drogi wraz z budową parkingu i modernizacją oświetlenia na energooszczędne przy ul. Teatralnej w Nowej Rudzie’’

Nr projektu: RPDS.03.04.04-02-0004/17

Całkowita wartość projektu: 1.591.663,31 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 799.961,60 zł

Gratulujemy Beneficjentom !!!

Więcej szczegółów na stronie: http://rpo.dolnyslask.pl/wp-content/uploads/2018/02/Lista-proj.-kt%C3%B3re-spe%C5%82.-kryt.-wyb.-proj.-i-uzysk.-kolej.-najw.-liczb.-pkt.-z-wyr%C3%B3%C5%BC.-proj.-wybr.-do-dof.-ZKD.pdf