Dwa pierwsze miejsca listy rankingowej w Działaniu 7.1 RPO WD

Pragniemy poinformować, że kolejne dwa projekty przygotowane przez naszą firmę zostały pozytywnie ocenione przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego i wybrane do dofinansowania 26 września 2016 r. na mocy uchwały nr 2748/V/16

Projekty otrzymają dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.2 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.07.01.02-IZ.00-02-041/15).

Dofinansowanie otrzymało 6 projektów, w tym na pierwszym i drugim miejscu listy rankingowej znalazły się dwa ww. projekty, przygotowane przez naszą firmę, tj.

 

  • Nr projektu: RPDS.07.01.02-02-0001/16, pn. „Budowa przedszkola w ramach zespołu szkolnoprzedszkolnego wraz ze żłobkiem i świetlicą wiejską w miejscowości Wysoka w Gminie Kobierzyce” wartość projektu: 38 585 260,41, wartość dofinansowania: 2 000 209,71;

Znalezione obrazy dla zapytania GMINA CZERNICA

  • Nr projektu: RPDS.07.01.02-02-0002/16, pn. „Budowa przedszkola w ramach zespołu szkolno – przedszkolnego w Dobrzykowicach w Gminie Czernica wartość projektu: 8 667 131,44, wartość dofinansowania: 2 013 912,43.

 

Więcej informacji na stronie:

https://zitwrof.pl/wiadomosci/wybor-projektow-trybie-konkursowym-dofinansowania-ramach-naboru-nr-rpds-07-01-02-iz-00-02-04115/