6.3 – REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW – GMINA MIASTO ŚWIDNICA

W wyniku przygotowania przez Zespół EffiCon protestów oraz analiz finansowych dla dwóch projektów Gminy Miasto Świdnica w ramach Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (Typ B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) RPO WD 2014-2020 (nabór RPDS.06.03.04-IP.03-02-144/16) na mocy uchwały nr 5993/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25.09.2018 r., wybrane zostały do dofinansowania.

Tytuł projektu: „Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdyńskiej 3-3A; ul. Pierwszego Maja 3; ul. Stefana Żeromskiego 6; ul. Spółdzielczej 29-31; ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy

Beneficjent: Gmina Miasto Świdnica

Nr projektu: RPDS.06.03.04-02-0210/16

Całkowita wartość projektu: 2.245.325,94 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 1.836.198,46 zł

 

 

Tytuł projektu: „Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3; ul. Przechodniej 5; ul. Przechodniej 6, ul. Przechodniej 8; ul Przechodniej 10, ul. Teatralnej 25 w Świdnicy

Beneficjent: Gmina Miasto Świdnica

Nr projektu: RPDS.06.03.04-02-0211/16

Całkowita wartość projektu: 1.954.998,39 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 1.422.648,98 zł

 

Więcej szczegółów na stronie:

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,46843,dstr,1,txt,NTk5My92LzE4