8 LPR pozytywnie ocenionych!

Następny powód do dumy! Już 8 Lokalnych Programów Rewitalizacji Gmin z Województwa Dolnośląskiego  przygotowanych przez naszych ekspertów i specjalistów zostało pozytywnie ocenionych.

00_lokalizacje_lpr_ii-002
Programy Rewitalizacji opracowane przez firmę EffiCon dla gmin: Kąty Wrocławskie, Świdnica, Trzebnica, Mieroszów, Nowa Ruda, Świebodzice, Bielawa, Kłodzko, stanowią 21% wszystkich pozytywnie ocenionych LPR na terenie województwa!

Pozytywna weryfikacja Urzędu Marszałkowskiego świadczy o wysokiej jakość dokumentów oraz zgodność z  Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi programowymi  IZ RPO WD 2014-2020 dotyczących zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Szczegóły na stronie:

http://rpo.dolnyslask.pl/pozytywnie-zweryfikowane-programy-rewitalizacji/