DOFINANSOWANIE DLA GMINY PIEŃSK NA MODERNIZACJĘ ZWIĘKSZAJĄCĄ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ BUDYNKÓW UZYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ!

Projekt przygotowany przez Zespół EffiCon dla Gminy Pieńsk, na podstawie Decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28.05.2024 w sprawie wykorzystania środków pozostałych do zagospodarowania w ramach poszczególnych Działań FEDS 2021-2027 w zakresie EFRR/BP, wybrany został do dofinansowania w ramach Działania 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (nabór nr FEDS.02.01-IZ.00-042/23).

 

Tytuł projektu: Modernizacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków użyteczności publicznej w Gminie Pieńsk

Beneficjent: Gmina Pieńsk

Nr projektu: FEDS.02.01-IZ.00-0023/23

Całkowita wartość projektu: 2.059.627,75

Przyznana kwota dofinansowania: 1.544.720,82 zł

 

Więcej szczegółów na stronie:

https://funduszeuedolnoslaskie.pl/nabory/4158-ogloszenie-o-naborze-konkurencyjnym-nr-feds0201-iz00-04223-efektywnosc-energetyczna-w