DOFINANSOWANIE NA RENOWACJĘ ZWIĘKSZAJĄCĄ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ BUDYNKÓW EDUKACYJNYCH DLA GMINY RADKÓW!

Projekt przygotowany przez zespół EffiCon dla Gminy Radków wybrany został do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie 9.5 Transformacja środowiskowa, Typ projektów: 9.5.B Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej (subregion wałbrzyski), Nabór nr FEDS.09.05-IP.01-023/23.

 

Tytuł projektuRenowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej

Beneficjent: Gmina Radków

Nr projektu: FEDS.09.05-IP.01-0053/23

Całkowita wartość projektu: 5 856 465,40

Przyznana kwota dofinansowania: 4 685 172,32

Więcej szczegółów na stronie:

https://funduszeuedolnoslaskie.pl/nabory/3997-nabor-konkurencyjny-feds0905-ip01-02323-dla-subregionu-walbrzyskiego-objetego