DOTACJA NA BUDOWĘ I WYPOSAŻENIE DOMU OPIEKI CAŁODOBOWEJ W GRODKOWIE

Projekt przygotowany przez Zespół EffiCon dla Geramus Sp. z o.o. uchwałą nr 4601/2021 Zarządu Województwa Opolskiego uzyskał dofinansowanie w ramach naboru do Poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Uzyskane dofinansowanie pozwoli stworzyć placówkę, która będzie pełniła całodobową opiekę dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i osób w podeszłym wieku.

 

 

Tytuł projektu:Budowa i wyposażenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w Grodkowie przez Geramus Sp. z o.o.

Beneficjent: Geramus Sp. z o.o.

Nr projektu: RPOP.10.01.02-16-0003/20

Całkowita wartość projektu: 13.634.980,68 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 6.487.907,70 zł

Więcej szczegółów na stronie:

https://rpo.ocrg.opolskie.pl/nabor-344-aktualizacja_listy_projektow_wybranych.html