DOTACJA DLA GMINY ZIĘBICE NA „CYKLOSTRADĘ DOLNOŚLĄSKĄ” W MIEJSCOWOŚCI WITOSTOWICE

Projekt przygotowany przez Zespół EffiCon dla Gminy Ziębice został pozytywnie oceniony i wybrany  do dofinansowania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Priorytet 5 Fundusze Europejskie na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego na Dolnym Śląsku Działanie 5.2 Kultura i turystyka Typ projektu: 5.2.B Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego (nabór nr FEDS.05.02-IZ.00-086/24).

 

Tytuł projektu: „Cyklostrada dolnośląska” w miejscowości Witostowice w gminie Ziębice

Beneficjent: Gmina Ziębice

Nr projektu: FEDS.05.02-IZ.00-0005/24

Całkowita wartość projektu: 2.178.519,12 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 1.742.815,29 zł

 

Więcej szczegółów na stronie:

https://funduszeuedolnoslaskie.pl/nabory/5987-ogloszenie-o-naborze-konkurencyjnym-nr-feds0502-iz00-08624-infrastruktura-rowerowa