DOTACJA DLA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE

Projekt przygotowany przez Zespół EffiCon dla Politechniki Wrocławskiej, uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 5497/V/18 z dnia 13 czerwca 2018 r., w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020, otrzymał dofinansowanie w ramach naboru RPDS.01.01.00-IZ.00-02-288/18, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych – konkurs horyzontalny.

 

Tytuł projektu: „International Centre for Excellence in Manufacturing Technologies and Applications (ICEMTA) Międzynarodowe Centrum Doskonałości Technologii Wytwarzania i ich Aplikacji”

Beneficjent: Politechnika Wrocławska

Nr projektu: RPDS.01.01.00-02-0002/18

Całkowita wartość projektu: 21.022.140,00 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 16.068.053,89 zł

Więcej szczegółów na stronie:

http://rpo.dolnyslask.pl/lista-projektow-ktore-spelnily-kryteria-wyboru-projektow-i-uzyskaly-kolejno-najwieksza-liczbe-punktow-z-wyroznieniem-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-ramach-naboru-nr-rpds-01-01-00-iz-00-02-2/

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=44516&str=1

 

 

 

 

wielkanoc2024