DOTACJA DLA POWIATU LUBAŃSKIEGO NA WSPARCIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Projekt przygotowany przez Zespół EffiCon dla Powiatu Lubańskiego, plasując się na 3 miejscu wśród wszystkich wybranych projektów, otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – nabór RPDS.07.02.01-IZ.00-02-377/19, Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałanie 7.2.1 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – konkursy horyzontalne dla wnioskodawców/beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa dolnośląskiego z wyłączeniem obszaru ZIT – ZIT WrOF, ZIT AJ, ZIT AW.

 

Tytuł projektu: „Wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie lubańskim.”

Beneficjent: Powiat Lubański  

Nr projektu: RPDS.07.02.01-02-0004/20

Całkowita wartość projektu: 3.058.819,39 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 2.599.996,48 zł

Więcej szczegółów na stronie:

https://bip.dolnyslask.pl/a,92724,uchwala-nr-2715vi20-zarzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-z-dnia-29-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-wyboru-pr.html