Dotacja na Dom Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Przygotowany przez Zespół EffiCon projekt w ramach naboru RPDS.06.01.04-02.0009-02-261/17– OSI, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 6.1.4 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AW (TYP B: Zmiana sposobu użytkowania, budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, wyposażenie budynków infrastruktury: domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku) Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 5062//V/18 z 28 marca 2018 r. wybrany został do dofinansowania.

Tytuł projektu: Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych’’

Beneficjent: Gmina Wałbrzych

Nr projektu: RPDS.06.01.04-02-0009/17

Całkowita wartość projektu: 6.209.881,71 zł

Przyznana  kwota dofinansowania: 2.904.784,12 zł

Więcej szczegółów na stronie:

http://www.ipaw.walbrzych.eu/wp-content/uploads/2018/03/Lista.pdf