DOTACJA NA DZIAŁANIA B+R W IT SAFETY SP. Z O.O.

Przygotowany przez Zespół EffiCon projekt w ramach RPO WD 2014-2020 Oś priorytetowa 1 przedsiębiorstwa i  innowacje Działanie 1.2 innowacyjne przedsiębiorstwa poddziałanie 1.2.1 „innowacyjne przedsiębiorstwa – konkursy horyzontalny” schemat 1.2a Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R spełnił wszystkie kryteria i  wybrany został do dofinansowania.

Tytuł projektu: „Opracowanie urządzenia badającego telemetrię pojazdów współdziałającego wraz z zaawansowanym algorytmem specyfiki jazdy zwizualizowanym poprzez system webowy oraz aplikację mobilną”

Nr projektu: RPDS.01.02.01-020074/17

Beneficjent: IT SAFETY Sp. z o. o.

Całkowita wartość projektu: 4.476.259,91 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 2.277.298,36 zł

 

Więcej  szczegółów na  stronie:

http://www.dip.dolnyslask.pl/images/1.3/ZIT_Wrof/Lista_projektów_które_spełniły_kryteria_wyboru_238-17.pdf

wielkanoc2024