DOTACJA W DZIAŁANIU 3.3!

Z przyjemnością informujemy, że przygotowany przez nas projekt w ramach naboru RPDS.03.03.04-IP.03-02-150/16 dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym– ZIT AW (Schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych) został wybrany do dofinansowania.

Tytuł projektu: „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda”

Nr projektu: RPDS.03.03.04-02-0084/16

Beneficjent: Gmina Nowa Ruda

Całkowita wartość projektu: 1.133.297,68 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 959.184,23 zł

Życzymy powodzenia w dalszej realizacji projektu.

Więcej informacji na stronie:

http://www.ipaw.walbrzych.eu/wiadomosci/lista-projektow-ktore-uzyskaly-wymagana-liczbe-punktow-z-wyroznieniem-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-ramach-poddzialania-3-3-4-zit-aw-nr-naboru-rpds-03-03-04-ip-03-02-15/