DOTACJA NA RENOWACJĘ ZWIĘKSZAJĄCĄ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU CENTRUM KULTURY – MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY!

Projekt przygotowany przez zespół EffiCon dla Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy wybrany został do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie 9.5 Transformacja środowiskowa, Typ projektów: 9.5.B Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej (subregion wałbrzyski), Nabór nr FEDS.09.05-IP.01-023/23.

 

Tytuł projektuRenowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy

Beneficjent: Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

Nr projektu: FEDS.09.05-IP.01-0054/23

Całkowita wartość projektu: 3 216 109,52

Przyznana kwota dofinansowania: 2 345 876,94

Więcej szczegółów na stronie:

https://funduszeuedolnoslaskie.pl/nabory/3997-nabor-konkurencyjny-feds0905-ip01-02323-dla-subregionu-walbrzyskiego-objetego