GMINA JELCZ-LASKOWICE I TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WROCŁAW SP. Z O.O. Z DOFINANSOWANIEM NA DZIAŁANIA Z ZAKRESU E-USŁUG!

Dwa projekty przygotowane przez zespół EffiCon dla Gminy Jelcz-Laskowice oraz Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław sp. z o.o., uchwałą nr 4031/VI/21 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałania 2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT WROF (Numer naboru RPDS.02.01.02-IZ.00-02-409/20) i otrzymały łącznie ponad 2 mln zł zajmując miejsca 1 oraz 8 na liście projektów wybranych do dofinansowania.

 

Tytuł projektu: „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice”

Beneficjent: Gmina Jelcz-Laskowice

Nr projektu: RPDS.02.01.02-02-0009/21

Całkowita wartość projektu: 1.471.753,36 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 1.227.466,61 zł

Więcej szczegółów na stronie:

https://rpo.dolnyslask.pl/lista-projektow-ktore-spelnily-kryteria-wyboru-projektow-i-uzyskaly-kolejno-najwieksza-liczbe-punktow-z-wyroznieniem-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-ramach-naboru-nr-rpds-02-01-02-iz-00-02-4/

 

Tytuł projektu: „Wdrożenie e-usług świadczonych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław sp. z o.o.”

Beneficjent: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław sp. z o.o.

Nr projektu: RPDS.02.01.02-02-0014/21

Całkowita wartość projektu: 2.215.746,60 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 859.881,60 zł

Więcej szczegółów na stronie:

https://rpo.dolnyslask.pl/lista-projektow-ktore-spelnily-kryteria-wyboru-projektow-i-uzyskaly-kolejno-najwieksza-liczbe-punktow-z-wyroznieniem-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-ramach-naboru-nr-rpds-02-01-02-iz-00-02-4/