GMINA MIEJSKA KŁODZKO Z DOFINANSOWANIEM NA TERMOMODERNIZACJĘ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM TECHNICZNO – SOCJALNYM!

Projekt przygotowany przez zespół EffiCon dla Gminy Miejskiej Kłodzko wybrany został do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie 9.5 Transformacja środowiskowa, Typ projektów: 9.5.B Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej (subregion wałbrzyski), Nabór nr FEDS.09.05-IP.01-023/23.

 

Tytuł projektuTermomodernizacja hali sportowej z zapleczem technicznosocjalnym przy ul. Kusocińskiego 2 w Kłodzku

Beneficjent: Gmina Miejska Kłodzko

Nr projektu: FEDS.09.05-IP.01-0064/23

Całkowita wartość projektu: 2 663 724,40

Przyznana kwota dofinansowania: 2 130 979,52

Więcej szczegółów na stronie:

https://funduszeuedolnoslaskie.pl/nabory/3997-nabor-konkurencyjny-feds0905-ip01-02323-dla-subregionu-walbrzyskiego-objetego