GMINA STRZEGOM Z DOFINANSOWANIEM NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ!

Projekt przygotowany przez zespół EffiCon dla Gminy Strzegom wybrany został do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie 9.5 Transformacja środowiskowa, Typ projektów: 9.5.B Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej (subregion wałbrzyski), Nabór nr FEDS.09.05-IP.01-023/23.

 

Tytuł projektuTermomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu

Beneficjent: Gmina Strzegom

Nr projektu: FEDS.09.05-IP.01-0052/23

Całkowita wartość projektu: 16 449 852,54

Przyznana kwota dofinansowania: 4 280 150,81

Więcej szczegółów na stronie:

https://funduszeuedolnoslaskie.pl/nabory/3997-nabor-konkurencyjny-feds0905-ip01-02323-dla-subregionu-walbrzyskiego-objetego