Jeszcze więcej ścieżek rowerowych!

courier-1816290_1920Przygotowane przez nas projekty dotyczące budowy ciągów pieszo-rowerowego, mają na celu ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta. Co przyczyni się do redukcji emisji CO2, pyłów PM 10, ozonu i w efekcie będzie przeciwdziałać zmianom klimatu oraz poprawi stan powietrza. Dlatego firma EffiCon wspólnie z Gminą Miejską Lubin oraz Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Kłodzkiej postanowiła zawalczyć o zwiększenie liczby kilometrów ścieżek rowerowych w naszym regionie.

.

Efektem tej współpracy są dwa projekty, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne- nabór na OSI.bicycle-1468145_1280

 

W ramach naboru RPDS.03.04.01-IZ.00-02-106/16 pozyskaliśmy
dla naszych klientów łącznie 5 831 984,02 zł dofinansowania !!! 

.

  • nr. projektu: RPDS.03.04.01-02-0007/16, pn.: „4 Doliny – Inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast”, Całkowita wartość projektu:  6 595 577,72 zł, Kwota dofinansowania: 5 150 722,40 zł 
  • nr. projektu: RPDS.03.04.01-02-0004/16, pn.: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z jego oświetleniem wzdłuż potoku Baczyna w Lubinie”,  Całkowita wartość projektu: 826 084,26 zł, Kwota dofinansowania: 681 261,62 zł

 

Więcej szczegółów na stronie: 

http://rpo.dolnyslask.pl/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-ramach-naboru-rpds-03-04-01-iz-00-02-10616/

wielkanoc2024