Jesteśmy skuteczni również w działaniu 6.2 RPO WD – dotacje na inwestycje w infrastrukturę zdrowotną !!!

Przygotowane przez Zespół EffiCon  3 projekty  w ramach Działania 6.2 RPO WD  Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną – konkursy horyzontalne (POZ I AOS – opieka koordynowana) uzyskały dotację !!!

Dzięki naszemu wsparciu  dotację uzyskały  następujące  projekty:

  • Zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie dysfunkcji narządu wzroku poprzez zakup sprzętu medycznego oraz IT dla SPEKTRUM Sp. z o.o. we Wrocławiu – 1 223 838,50 zł,
  • Poprawa opieki kardiologicznej w regionie ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia reprodukcyjnego kobiet zagrożonych chorobami sercowo – naczyniowymi poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej i sprzętu IT przez ,,Przychodnię Rejonowo – Specjalistyczną” Sp. z o.o. w Jelczu Laskowicach – 533 715,85 zł,
  • Zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej przez Przychodnię Lekarsko – Rehabilitacyjną ZDROVIT w Bielawie – 202 380,26 zł.

Życzymy naszym klientom powodzenia w realizacji ich zamierzeń biznesowych  !!!