KOLEJNE PROJEKTY Z DOFINANSOWANIEM NA WYMIANĘ PIECÓW!

Cztery projekty przygotowane przez zespół EffiCon dla Gmin: Polkowice, Żmigród i Kłodzko oraz dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej otrzymały dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałania 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI” Typ 3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy (numer naboru RPDS.03.03.01-IP.01-02-324/18), na łączną kwotę ponad 25 mln złotych. Projekty dla Gminy Polkowice – Legnicko-Głogowski Obszar Interwencyjny oraz dla Gminy Żmigród – Obszar Interwencji Doliny Baryczy, uplasowały się na 1 miejscach wśród projektów wybranych dla danego obszaru interwencyjnego, projekt Gminy Kłodzko na 2 a projekt Stowarzyszenia na 3 miejscu.

Tytuł projektu: „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji

Beneficjent: Gmina Polkowice

Nr projektu: RPDS.03.03.01-02-0031/19

Całkowita wartość projektu: 12.138.369,43 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 10.168.042,89 zł

Więcej szczegółów na stronie: http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1108-3-3-1e-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-i-sektorze-mieszkaniowym-konkurs-horyzontalny-osi-324-18.html

 

Tytuł projektu: „Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)

Beneficjent: Gmina Żmigród

Nr projektu: RPDS.03.03.01-02-0029/19

Całkowita wartość projektu: 11.187.382,54 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 7.695.707,94 zł

Więcej szczegółów na stronie: http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1108-3-3-1e-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-i-sektorze-mieszkaniowym-konkurs-horyzontalny-osi-324-18.html

 

Tytuł projektu: „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)”

Beneficjent: Gmina Kłodzko

Nr projektu: RPDS.03.03.01-02-0026/19

Całkowita wartość projektu: 5.556.977,30 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 3.759.320,09 zł

Więcej szczegółów na stronie: http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1108-3-3-1e-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-i-sektorze-mieszkaniowym-konkurs-horyzontalny-osi-324-18.html

Tytuł projektu„Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)”

Beneficjent: Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej

Nr projektu: RPDS.03.03.01-02-0032/19

Całkowita wartość projektu: 5.460.707,32 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 3.759.320,12zł

Więcej szczegółów na stronie: http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1108-3-3-1e-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-i-sektorze-mieszkaniowym-konkurs-horyzontalny-osi-324-18.html