KOLEJNY SUKCES! MIEJSCA NA PODIUM W DZIAŁANIU 10.2

Sukces w działaniu 10.2! Z przyjemnością informujemy, że decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego dwa projekty przygotowane przez nasz Zespół dla Gminy Nowa Ruda oraz Gminy Miejskiej Nowa Ruda zostały wybrane do dofinansowania na mocy uchwały nr 4149/V/17 z dnia 26 lipca 2017 r.

Łącznie w ramach naboru RPDS.10.02.04-IZ.00-02-223/17 pozyskaliśmy dla naszych Klientów dofinansowanie w kwocie 1.139.862.45 zł a nasze projekty zdobyły drugie i trzecie miejsce na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania.

II MIEJSCE

Projekt nr: RPDS.10.02.04-02-0002/17

Tytuł projektu „Wiem, umiem, potrafię! – wzrost wparcia na rzecz uczniów/uczennic z 4 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych, indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwa edukacyjno – zawodowego”

Wnioskodawca: Gmina Nowa Ruda

Wartość projektu: 528.649,00 zł

Wartość dofinansowania: 502.216,54 zł

III MIEJSCE

Projekt nr: RPDS.10.02.04-02-0003/17,

Tytuł projektu: „BADACZ, MATEMATYK I LINGWISTA – NOWORUDZKI NOBLISTA: Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Noworudzkiej Szkoły Technicznej (Technikum) Powiatu Kłodzkiego”

Wnioskodawca: Gmina Miejska Nowa Ruda

Wartość projektu: 712.662,75 zł

Wartość dofinansowania: 637.645,91 zł

Projekty otrzymają dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach RPO WD 2014-2020 dla Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW.

Więcej informacji na stronie:

http://www.ipaw.walbrzych.eu/wiadomosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-nabor-nr-rpds-10-02-04-iz-00-02-22317/

wielkanoc2024