Kolejny sukces! I miejsce w Działaniu 10.2 RPO WD

Znalezione obrazy dla zapytania gmina jaworzyna śląska HERBKolejny sukces na naszym koncie! Przygotowany przez naszych specjalistów projekt pn. „Szkoła z kluczem – wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic dwóch szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Jaworzyna Śląskazostał pozytywnie oceniony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego i wybrany do dofinansowania 26 września 2016 r. na mocy uchwały nr 2752/V/16.

Do dofinansowania zostało wybranych 7 projektów, w tym na pierwszym miejscu listy rankingowej znalazły się projekt przygotowany przez nas.

Projekt otrzyma dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach RPO WD 2014-2020 dla Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Podziałania 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW. (Nr naboru RPDS.10.02.04-IZ.00-02-056/16).

 

Więcej informacji na stronie:

http://rpo.dolnyslask.pl/wybor-projektow-w-trybie-konkursowym-do-dofinansowania-w-ramach-naboru-nr-rpds-10-02-04-iz-00-02-05616/