LPR Mieroszowa zatwierdzony

Z przyjemnością informujemy, że przygotowany przez konsorcjum, EffiCon i CDRK Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Mieroszów został atwierdzony.

W dniu 28 lipca 2016 roku podczas Sesji Rady Miejskiej Mieroszowa Radni większością głosów podjęli uchwałę Nr XXVI/122/16 w sprawie przyjęcia do realizacji programu pn.: ,,Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Mieroszów na lata 2015-2025”.

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument strategiczny Gminy Mieroszów, jednocześnie nowoczesne narzędzie integrujące oraz naprawcze zdegradowanych przestrzeni miejskich i wiejskich.

Więcej na ten temat http://mieroszow.pl/wyroznione/rada-miejska-podjela-uchwale-o-lokalnym-programie-rewitalizacji/

Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu