I Miejsce w Działaniu 3.3 !!!

Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego przygotowane przez nasz Zespół 4 projekty w ramach naboru nr. RPDS.03.03.01-IZ.00-02-063/16 do Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI.

earth-1013746_1920

.

I miejsce listy rankingowej Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD) zajął przygotowany przez nas projekt pn.: „Kompleksowa termodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Radków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wambierzycach oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi  w Ścinawce Średniej”

 • Nr. projektu: RPDS.03.03.01-02-0011/16
 • Przygotowany dla Gminy Radków
 • Całkowita wartość projektu: 1 316 131,59 zł
 • Wnioskowana kwota dofinansowania: 869 892,69 zł

 

Pozostałe nasze projekty, które otrzymały dofinansowanie:

.

Projekt pn.: „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD-Kudowa-Zdrój-kompleksowa termodernizacja budynków użyteczności publicznej-etap III”

 • Nr. projektu: RPDS.03.03.01-02-0083/16
 • Przygotowany dla Gminy Kudowa Zdrój
 • Całkowita wartość projektu: 2 073 702,51 zł
 • Wnioskowana kwota dofinansowania: 1 758 465,15 złmoney-1015277_1920

Projekt pn.: „Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej-termodernizacja Szkoły Podstawowej nr.3 Budynek B”

 • Nr. projektu: RPDS.03.03.01-02-0003/16
 • Przygotowany dla Gminy Miejska Kłodzko
 • Całkowita wartość projektu: 2 874 283,53  zł
 • Wnioskowana kwota dofinansowania: 2 300 117,03 zł

Projekt pn.: „Termodernizacja budynków użyteczności  publicznej w Prusach i Księgnicach Wielkich należących do Gminy Kondratowice”

 • Nr. projektu: RPDS.03.03.01-02-0018/16
 • Przygotowany dla Gminy Kondratowice
 • Całkowita wartość projektu: 949 014,58 zł
 • Wnioskowana kwota dofinansowania: 806 662,39  zł

Więcej szczegółów na stronie: 

http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-poddzialania-3-3-1-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-i-sektorze-mieszkaniowym-osi/