I miejsce w Działaniu 4.4 !

Za nami sukcesy w edukacji w ramach działań 7.1, 7.2 i 10.2. My jednak nie spoczywamy na laurach !!! 

.environmental-protection-326923_1280My jednak nie spoczywamy na laurach !!! 

Teraz przyszła pora na sukcesy w Działaniu 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałanie 4.4.2 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT WrOF  !!!

.

Przygotowany przez nasz zespół projekt pn.: „Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich” dla Gminy Kąty Wrocławskie zdobyły najwyższą ilość punktów i tym samym zajął I miejsce listy rankingowej projektów wybranych do dofinansowania ze środków unijnych w ramach RPO WD 2014-2020

.

Więcej szczegółów na stronie: 

http://rpo.dolnyslask.pl/wybor-projektow-w-trybie-konkursowym-do-dofinansowania-w-ramach-naboru-rpds-04-04-02-iz-00-02-10916/