I miejsce listy rankingowej Działanie 4.5 !!!

fire-fighter-1816369_1920

 

Ostatnio przy okazji sukcesu w Działaniu 5.1 pisaliśmy, że przyczyniamy się do bezpieczeństwa na drogach. Teraz przyszła pora na doposażenie 11 jednostek  Ochotniczej Straży Pożarnej w sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

.

I miejscu listy rankingowej zajął przygotowany przez nas projekt dla Gmina Świdnica i 10 partnerów. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 4.5 Bezpieczeństwo, Poddziałania 4.5.1 Bezpieczeństwo- konkursy horyzontalne (Nr naboru RPDS.04.05.01-IZ.00-02-126/16).

.

Nr projektu RPDS.04.05.01-02-0011/16, pn.: „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica”  Całkowita wartość projektu: 6 563 000,00 zł, Wnioskowana kwota dofinansowania: 4 174 720,02 zł 

 

Więcej szczegółów na stronie:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-ramach-naboru-nr-rpds040501-iz00-02-12616/