I miejsce na podium w Działaniu 3.4 !!!

Tym razem I miejsce dla projektu przygotowanego dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda  !!!

Łącznie 3 przygotowane przez nas projekty w ramach naboru nr. RPDS.03.04,04-IP.03-02-131/16 do Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych-ZIT AW spełniły kryteria wyboru i zostały wybrane do dofinansowania.courier-1816290_1920

.

I miejsce listy rankingowej zajął przygotowany przez nas projekt pn.: „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz oświetlenia energooszczędnego w ulicach Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia energooszczędnego w ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej „

 • Nr. projektu: RPDS.03.04.04-02-0004/16
 • Przygotowany dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda
 • Całkowita wartość projektu: 6 270 358,02 zł
 • Wnioskowana kwota dofinansowania: 5 329 804,27 zł

 

Pozostałe nasze projekty, które otrzymały dofinansowanie:

 

Projekt pn.: „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej ”

 • bicycle-1468145_1280Nr. projektu: RPDS.03.04.04-02-0005/16
 • Przygotowany dla Gminy Świdnica
 • Całkowita wartość projektu: 2 660 575,73 zł
 • Wnioskowana kwota dofinansowania: 2 255 679,10 zł

Projekt pn.: „Inwestycje ograniczające indywidualny transport w Gminie Jaworzyna Śląska poprzez budowę Park & Ride i Bike & Ride”

 • Nr. projektu: RPDS.03.04.04-02-0009/16
 • Przygotowany dla Gminy Jaworzyna Śląska
 • Całkowita wartość projektu: 1 511 900,00 zł
 • Wnioskowana kwota dofinansowania: 1 270 529,84 zł 

 

Więcej szczegółów na stronie: 

http://www.ipaw.walbrzych.eu/wp-content/uploads/2017/03/Lista-projekt%C3%B3w-kt%C3%B3re-uzyska%C5%82y-wymagan%C4%85-liczb%C4%99-punkt%C3%B3w-z-wyr%C3%B3%C5%BCnieniem-projekt%C3%B3w-wybranych-do-dofinansowania-art-46.-ust.-4-ustawy.pdf