Miło nam poinformować, że po raz kolejny EffiCon zdobywa dofinansowanie dla swoich Klientów!

Tym razem przygotowane przez nasz Zespół projekty w ramach naboru RPDS.06.03.02-IZ.00-02-170/16 – OSI dla Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF, uchwałą Zarządu Województwa nr 4568/V/17 z dnia 27.11.2017 wybrane zostały do dofinansowania.

Tytuł projektu: „Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich – etap I

Nr projektu: RPDS.06.03.02-02-0002/17

Beneficjent: Gmina Kąty Wrocławskie

Całkowita wartość projektu: 4.257.544,74 zł

Kwota dofinansowania: 2.526.903,80 zł

oraz

Tytuł projektu: Przebudowa stadionu w Kobierzycach – etap I’’

Beneficjent: Gmina Kobierzyce

Nr projektu: RPDS.06.03.002-02-02-0003/17

Całkowita wartość projektu: 7.918.285,79 zł

Kwota dofinansowania: 2.259.016,23 zł

Więcej szczegółów na stronie:

http://rpo.dolnyslask.pl/wp-content/uploads/2017/11/Lista-projektów-które-spełniły-kryteria-wyboru-projektów-i-uzyskały-kolejno-największą-liczbę-punktów.pdf