NIEMAL 17 MLN PLN DOTACJI DLA GMINY JAWORZYNA ŚLĄSKA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W RAMACH DWÓCH PROJEKTÓW!

Dwa projekty przygotowane przez zespół EffiCon dla Gminy Jaworzyna Śląska wybrane zostały do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie 9.5 Transformacja środowiskowa, Typ projektów: 9.5.B Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej (subregion wałbrzyski), Nabór nr FEDS.09.05-IP.01-023/23.

 

Tytuł projektuTermomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Jaworzyna Śląska pełniących funkcje oświatowe, tj. budynku Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Jana Pawła II 16 oraz budynku Szkoły Podstawowej w Pastuchowie przy ul. Wyzwolenia 22

Beneficjent: Gmina Jaworzyna Śląska

Nr projektu: FEDS.09.05-IP.01-0066/23

Całkowita wartość projektu: 19 254 077,29  zł

Przyznana kwota dofinansowania: 10 577 972,71 zł

Więcej szczegółów na stronie:

https://funduszeuedolnoslaskie.pl/nabory/3997-nabor-konkurencyjny-feds0905-ip01-02323-dla-subregionu-walbrzyskiego-objetego

 

 

Tytuł projektuTermomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Jaworzyna Śląska pełniących funkcje oświatowe, tj. budynku Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Mickiewicza 9 oraz budynku Szkoły Podstawowej w Starym Jaworowie 38

Beneficjent: Gmina Jaworzyna Śląska

Nr projektu: FEDS.09.05-IP.01-0067/23

Całkowita wartość projektu: 11 417 936,73

Przyznana kwota dofinansowania: 6 319 726,04

Więcej szczegółów na stronie:

https://funduszeuedolnoslaskie.pl/nabory/3997-nabor-konkurencyjny-feds0905-ip01-02323-dla-subregionu-walbrzyskiego-objetego