NOWA RUDA MIEJSKA, ŚWIDNICA MIEJSKA ORAZ WIEJSKA Z DOFINANSOWANIEM NA MODERNIZACJĘ SYSTEMÓW GRZEWCZYCH!

Projekty przygotowane przez EffiCon dla trzech gmin: Nowej Rudy Miejskiej, Świdnicy Miejskiej oraz Świdnicy Wiejskiej, w ramach RPO WD 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 3, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (typ 3.3e: Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej) PROJEKTY NIEGRANTOWE  – nabór RPDS.03.03.04-IP.03-02-334/18 – uchwałą nr 1336/VI/19 ZWD z dnia 21.10.2019 r. wybrane zostały do dofinansowania i otrzymały łącznie ponad 3,4 mln zł.

Tytuł projektu: „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych

Beneficjent: Gmina Nowa Ruda Miejska

Nr projektu: RPDS.03.03.04-02-0004/19

Całkowita wartość projektu: 1.635.419,17 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 1.369.196,28 zł

Więcej szczegółów na stronie:

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,51889,idmp,1690,r,r

 

Tytuł projektu: „Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych Gminy Świdnica

Beneficjent: Gmina Świdnica

Nr projektu: RPDS.03.03.04-02-0003/19

Całkowita wartość projektu: 777.194,15 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 565.253,32 zł

Więcej szczegółów na stronie:

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,51889,idmp,1690,r,r

 

Tytuł projektu: „Zmiana Sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych w Świdnicy”

Beneficjent: Gmina Miasto Świdnica

Nr projektu: RPDS.03.03.04-02-0005/19

Całkowita wartość projektu: 2.465.841,44 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 1.470.336,89 zł

Więcej szczegółów na stronie:

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,51889,idmp,1690,r,r