Doradztwo

Eksperci zatrudnieniu w  EffiCon oraz współpracujący z nami specjaliści  posiadają wiedzę i doświadczenie, które może być użyteczne dla gmin, powiatów, firm, organizacji pozarządowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów. W związku z tym oferujemy Państwu nasze usługi między innymi w zakresie:

  1. Audytów projektów, w szczególności finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
  2. Analiz finansowych przedsięwzięć inwestycyjnych;
  3. Audytów energetycznych przed i po zakończeniu inwestycji;
  4. Przygotowywania procedur realizacji projektów i programów;
  5. Prowadzenia konsultacji społecznych;
  6. Wsparcia w sporze z instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi w zakresie korekt finansowych;
  7. Wsparcie w zakresie przygotowywania i prowadzenia procedur związanych z udzielaniem zamówienia (przetargi, zapytania ofertowe);
  8. Strategicznych Ocen Odziaływania na Środowisko.