Rozliczenie projektów

Pozyskanie kilkuset tysięcy lub kilkunastu milionów złotych dotacji dla wielu beneficjentów to powód do świętowania. W praktyce to jednak dopiero początek wytężonej pracy związanej z realizacją  projektu i pozyskaniem całej przyznanej kwoty dotacji UE.

Przed każdym beneficjentem RPO czy programów krajowych stawianych jest  szereg rygorystycznych wymagań,  których niespełnienie skutkuje potrąceniem lub całkowitą utratą funduszy unijnych. Właściwe przeprowadzenie procedur zamówień, osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu, przygotowanie wniosków o płatność to tylko niektóre z nich.

Dla naszych klientów oferujemy usługę wsparcia w zakresie rozliczania projektów. Eksperci  EffiCon pracowali dla instytucji rozliczających fundusze  i posiadają odpowiednie kompetencję i doświadczenie aby przeprowadzić Państwa przez zawiłości procedur realizacji projektów finansowanych ze środków UE.

W tym zakresie oferujemy:

  • wsparcie przy podpisywaniu umowy o dotację oraz aneksów do umowy;
  • wsparcie we właściwym ustanowieniu systemu księgowania projektu;
  • wsparcie w przygotowaniu przetargu lub zapytania ofertowego;
  • przygotowanie wniosków o płatność;
  • udział w kontaktach z instytucjami wypłacającymi dotację wraz z udziałem w kontroli projektu;
  • doradztwo w sprawach spornych.
  • Wsparcie we właściwej archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu.