Usługa serwisowa

Usługa serwisowa „Europejski Urząd”  to unikalny na rynku  produkt, który kierujemy głównie do gmin i powiatów.  Naszym klientom proponujemy kompleksową obsługę wsparcia doradczego, szkoleniowego i informacyjnego w zakresie  finansowania zewnętrznego. W zamian za miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie oferujemy:

  • Specjalistyczną pomoc doradczą w procedurze aplikowania o środki oraz procedurze rozliczania projektów. Elementem usługi jest wsparcie przy organizowaniu przetargów (PZP) i zapytań ofertowych;
  • Specjalistyczne szkolenia ukierunkowane na potrzeby pracowników administracji samorządowej;
  • Wsparcie klientów w zakresie sporów dot. korekt finansowych, w tym udział w  spotkaniach z instytucjami dysponującymi funduszami unijnymi;
  • Comiesięczną informację o konkursach o dotację, w których nasi klienci mogą brać udział.

Usługa serwisowa „Europejski Urząd” cieszy się uznaniem i powodzeniem wśród samorządów, co skutkuje systematycznym zwiększaniem liczby nowych klientów.