Strategie / LPR

Posiadamy kompetencje i doświadczenie w zakresie opracowywania dokumentów
o charakterze strategicznym i operacyjnym. Nasi eksperci kierowali przygotowaniem oraz redagowali strategie  o  znaczeniu lokalnym, regionalnym jak również krajowym
i międzynarodowym. Naszą unikalną kompetencją jest doświadczenie w realizacji strategii i programów, która pozwala zaproponować naszym klientom najbardziej praktyczne rozwiązania.

Poniżej przedstawiamy przykłady dokumentów, w których uczestniczyli nasi eksperci:

 • Strategia Rozwoju Pogranicza polsko – czeskiego 2000;
 • Zintegrowane Programy Wojewódzkie Województwa Dolnośląskiego;
 • Kontrakty Wojewódzkie;
 • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 ( RPO);
 • Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej;
 • Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławkisego Obszaru Funkcjonalnego;
 • Strategia Rozwoju Gminy Świdnica;
 • Strategia Rozwoju Gminy Wisznia Mała;
 • Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasta Świdnica obejmujący lata 2015 – 2024;
 • Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2015 – 2025;

Oferujemy kompleksową obsługę procesu przygotowania dokumentów  m.in.:

 • analizę społeczną i gospodarczą;
 • definiowanie problemów i celów z zastosowaniem metod partycypacyjnych;
 • opracowanie zasad wdrażania, w tym monitorowania i ewaluacji;
 • przeprowadzenie konsultacji społecznych;
 • asystę na etapie zatwierdzania i zmian dokumentu;
 • przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko.