Wnioski o dotacje

Nowa perspektywa Unii Europejskiej 2014 – 2020 otwiera szerokie możliwości finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych oraz  projektów związanych z rozwojem zasobów ludzkich.  Dotację można uzyskać ze środków regionalnego programu operacyjnego, krajowych programów operacyjnych jak również bezpośrednio z Komisji Europejskiej.  O wsparcie z funduszy unijnych mogą ubiegać się m.in.: gminy, powiaty, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.  Pierwszą wstępną weryfikację dostępności dotacji można przeprowadzić samodzielnie korzystając ze strony Ministerstwa Rozwoju https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy  jeżeli poszukujecie Państwo dotacji, również ze środków krajowych oraz innych źródeł finansowania.

Nasi eksperci dysponują bogatym doświadczeniem wynikającym  z setek przygototowanych wniosków  i uzyskanych dotacji.

W tym  zakresie  oferujemy między innymi:

 1. Doradztwo przy wyborze odpowiedniego programu;
 2. Kompleksową obsługę w trakcie  procesu ubiegania się o dotacje, w tym:
  • właściwe zdefiniowanie projektu oraz odpowiednie przygotowanie wnioskodawcy  celem zwiększenia szans na otrzymanie dotacji;
  • opracowanie wniosku o dotację;
  • opracowanie studium wykonalności projektu/ bussines plan;
  • opracowanie analiz finansowych;
  • przygotowanie oraz pomoc w skompletowaniu załączników do wniosku;
  • doradztwo i pomoc w uzyskaniu promesy kredytowej i/lub leasingowej;
  • złożenie wniosku o dotację we właściwej instytucji;
  • wsparcie w kontaktach z instytucją przyznającą dotację na każdym etapie