Pierwsze miejsce w Działaniu 6.1 !!!

fitness-center-1825635_1920W Działaniu 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – konkursy horyzontalne – nabór na OSI – 6.1.1.C Budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, wyposażenie, modernizacja oraz adaptacja infrastruktury prowadzonej przez podmioty opieki nad dziećmi do 3 roku życia (np. żłobki, kluby malucha), przygotowany przez na Zespół projekt zajął I miejsce na liście rankingowej.

 

Projekt pn.: „Przebudowa budynku przedszkola w Ścinawce Średniej przy ul. Kościuszki 14 na potrzeby żłobka integracyjnego”  przygotowany dla Gminy Radków, spełniły kryteria wyboru projektów i został wybrany do dofinansowania w ramach RPO WD 2014-2020. 

 

  • Całkowita wartość projektu wynosi 1 390 835,46  PLN,
  • Wnioskowana kwota dofinansowania to 1 174 891,65  PLN. 

 

Więcej szczegółów na stronach: 

http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-poddzialania-6-1-1-inwestycje-w-infrastrukture-spoleczna-konkursy-horyzontalne-nabor-na-osi/

http://rpo.dolnyslask.pl/wp-content/uploads/2017/01/Lista-projekt%C3%B3w-wybranych-do-dofinansowania-6.1-100-ZKD.pdf

wielkanoc2024