Pierwsze miejsce na liście projektów rewitalizacyjnych ZIT AW!!! + 3 dotacje

Przygotowane przez Zespół EffiCon projekty w ramach RPO WD 2014-2020 Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4840/V/18 z dnia 30 stycznia 2018. (nr naboru RPDS.06.03.04-IP.03-02-173/16) spełniły wszystkie kryteria i wybrane zostały do dofinansowania.

I miejsce na liście projektów wybranych do dofinansowania

Beneficjent: Gmina Jaworzyna Śląska

Tytuł projektu: „Rewitalizacja Jaworzyny Śląskiej poprzez przywrócenie funkcji terenom rekreacyjnym, nadanie nowych funkcji społecznych dwóm zdegradowanym budynkom przy ul. Wolności oraz modernizację części ulicy Świdnickie’’

Nr projektu: RPDS.06.03.04-02-0020/17

Całkowita wartość projektu: 2.113.660,54 zł

Kwota dofinansowania: 1.500.698,97 zł

 

Beneficjent: Gmina Strzegom

Tytuł projektu: ,,Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych’’

Nr projektu: RPDS.06.03.04-02-0016/17

Całkowita wartość projektu: 7.221.979,02 zł

Kwota dofinansowania: 4.830.079,28 zł

 

Beneficjent: Gmina Miasto Świdnica

Tytuł projektu: ,,Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnica – przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana – Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39- 40

Nr projektu: RPDS.06.03.04-02-0010/17

Całkowita wartość projektu: 9.834.045,51zł

Kwota dofinansowania: 6.500.344,83 zł

 

Beneficjent: Gmina Miejska Nowa Ruda

Tytuł projektu: „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda

Nr projektu: RPDS.06.03.04-02-0008/17

Całkowita wartość projektu: 10.358.695,16 zł

Kwota dofinansowania: 5.999.819,28 zł

Gratulujemy!!!

Więcej szczegółów na stronie: http://www.ipaw.walbrzych.eu/wp-content/uploads/2018/02/LISTA-art.46.4-nab%C3%B3r-6.3.4-AC.pdf