POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Z DOTACJĄ 10 MLN NA EDUKACJĘ Z NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako IP w ramach Działania 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pozytywnie oceniło i wybrało do dofinansowania projekt opracowany przez Zespół EffiCon dla Politechniki Wrocławskiej  (nabór nr FERS.01.05-IP.08-006/23 „Kształcenie na potrzeby gospodarki”).

 

Tytuł projektuEDU PWR – edukacja na Politechnice Wrocławskiej w odpowiedzi na potrzeby nowoczesnej gospodarki i rynku pracy

Beneficjent: Politechnika Wrocławska

Nr projektu: FERS.01.05-IP.08-0252/23

Całkowita wartość projektu: 10.455.045,04 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 10.141.393,61 zł

 

Więcej szczegółów na stronie:

https://www.gov.pl/web/ncbr/informacja-o-wynikach-oceny-projektow-w-naborze-nr-fers0105-ip08-00623-pn-ksztalcenie-na-potrzeby-gospodarki