PONAD 10 MLN DOFINANSOWANIA DLA MIASTA ŚWIDNICA i JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ NA PRZYGOTOWANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH

Miło nam poinformować, że kolejne dwa projekty przygotowane przez nasz Zespół uzyskały pierwsze i drugie miejsce oraz zostały wybrane do dofinansowania na mocy uchwały ZWD nr 4138/V/17 z dnia 26 lipca 2017 r.

Projekty otrzymały dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 dla Działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW (schemat A: Przygotowanie terenów inwestycyjnych) – Nr naboru RPDS.01.03.04-IP.03-02-145/16.

I MIEJSCE:

Tytuł projektu: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy”

Nr projektu: RPDS.01.03.04-02-0002/16

Beneficjent: Gmina Miasto Świdnica

Wartość projektu: 1.900.336,67 zł

Wartość dofinansowania: 1.615.286,17 zł

II MIEJSCE

Tytuł projektu: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska”

Nr projektu: RPDS.01.03.04-02-0001/1

Beneficjent: Gmina Jaworzyna Śląska

Wartość projektu: 10.170.178,09 zł

Wartość dofinansowania: 8.500.000,00 zł

Więcej szczegółów na stronie:

http://www.ipaw.walbrzych.eu/wiadomosci/lista-projektow-ktore-uzyskaly-wymagana-liczbe-punktow-z-wyroznieniem-projektow-wybranych-do-dofinansowania-poddzialanie-1-3-4-rozwoj-przedsiebiorczosci-zit-aw-schemat-a-przygotowanie-terenow-in/