PONAD 10 MLN PLN DOTACJI DLA GMINY MIEJSKIEJ NOWA RUDA NA RENOWACJĘ ZWIĘKSZAJĄCĄ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ BUDYNÓW INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ!

Projekt przygotowany przez zespół EffiCon dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda wybrany został do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie 9.5 Transformacja środowiskowa, Typ projektów: 9.5.B Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej (subregion wałbrzyski), Nabór nr FEDS.09.05-IP.01-023/23.

 

Tytuł projektuRenowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda

Beneficjent: Gmina Miejska Nowa Ruda

Nr projektu: FEDS.09.05-IP.01-0058/23

Całkowita wartość projektu: 13 050 569,59

Przyznana kwota dofinansowania: 10 413 491,66

Więcej szczegółów na stronie:

https://funduszeuedolnoslaskie.pl/nabory/3997-nabor-konkurencyjny-feds0905-ip01-02323-dla-subregionu-walbrzyskiego-objetego