PONAD 11,9 MLN DOTACJI DLA POWIATU ŚWIDNICKIEGO NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW!

Dwa projekty przygotowane przez zespół EffiCon dla Powiatu Świdnickiego wybrane zostały do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie 9.5 Transformacja środowiskowa, Typ projektów: 9.5.B Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej (subregion wałbrzyski), Nabór nr FEDS.09.05-IP.01-023/23.

 

Tytuł projektuTermomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu świdnickiego pełniących funkcje oświatowe

Beneficjent: Powiat Świdnicki

Nr projektu: FEDS.09.05-IP.01-0040/23

Całkowita wartość projektu: 9.192.932,66

Przyznana kwota dofinansowania: 7.426.233,80

Więcej szczegółów na stronie:

https://funduszeuedolnoslaskie.pl/nabory/3997-nabor-konkurencyjny-feds0905-ip01-02323-dla-subregionu-walbrzyskiego-objetego

 

 

Tytuł projektuTermomodernizacja budynku służby drogowej Powiatu Świdnickiego

Beneficjent: Powiat Świdnicki

Nr projektu: FEDS.09.05-IP.01-0060/23

Całkowita wartość projektu: 6 105 865,28

Przyznana kwota dofinansowania: 4 547 487,47

Więcej szczegółów na stronie:

https://funduszeuedolnoslaskie.pl/nabory/3997-nabor-konkurencyjny-feds0905-ip01-02323-dla-subregionu-walbrzyskiego-objetego